You need to upgrade your Flash Player
 
تصویر1
تصویر1

تصویر کلی از آشپزخانه نشان می دهد که سقف این فضا بسیار مدرن و منحصر به فرد می باشد و فضای غذاخوری با فضای آشپزخانه توسط یک کانتر جزیره ای در وسط آشپزخانه جدا شده است. فضای آشپزی در قسمت چپ تصویر که خارج از دید است قرار گرفته و یک پیشخوان برای آماده کردن صبحانه و یک میز برای انجام کارهای روزمره و کمدها در قسمت راست تصویر می‌باشد.

 بازگشت