Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Headers and client library minor version mismatch. Headers:50542 Library:100129 in /home/elegants/public_html/user/include/config.php on line 7
الگانت
   
You need to upgrade your Flash Player
 
تصویر 1
تصویر 1

برای پنجره هایی که روبه داخل باز می شوند، باید چوب پرده ای بلندتر از عرض پنجره در نظر گرفت تا بتوان هنگام نیاز به بازکردن پنجره، پرده ها را کاملاً به دو طرف پنجره هدایت کرده و جمع کرد. به این ترتیب پنجره آزادانه بازوبسته می شود.

 بازگشت